Betlémy

UPOZORNÉNÍ: Děkujeme všem účastníkům letošního putování za betlémy. Soutěž jsme pro letošní rok uzavřeli.  Betlémy v kostelích byly po 2. únoru uloženy do depozitářů a budou vystaveny opět o příštích Vánocích.  Nicméně, pokud Vás betlémy zajímají, můžete se hry zúčastnit i nadále, i když bez zážitku z vlastní prohlídky. Informace o betlémech můžete hledat u příslušných kostelů v Encyklopedii Prahy 2.   

Vánoce jsou časem radosti, rozjímání i setkávání s blízkými, hlavně však křesťanské svátky oslavující narození Ježíše Krista. Tuto událost připomínají betlémy s jesličkami nejen v kostelích, ale i v domácnostech. Motivy jsou obdobné, ale výtvarné zpracování pokaždé jiné. V kostelích se betlémy vystavují po celou dobu vánoční, která začíná v předvečer slavnosti Narození Páně (Štědrým večerem) a končí první neděli po 6. lednu (slavnost Křtu Páně). V některých kostelích zůstávají až do Hromnic (2. února). Udělejte si příjemnou procházku se svými dětmi, rodiči i přáteli. Přijďte se podívat na jesličky v kostelích Prahy 2, užít si symbol Vánoc starší než vánoční stromeček a připomenout si pravou podstatu Vánoc – zrození světla a naděje. Nechť je to pro Vás potěšení pro oči, osvěžení na duchu a při putování za betlémy i pro tělo. 

Informace o trase: 

 • 10 zastávek s betlémy v kostelích (Vinohrady, Nové Město, Vyšehrad)
 • Délka přibližně 6 km
 • Přibližná doba trvání 2 hodiny
 • Budete hledat správné odpovědi na 20 otázek, které jsou dvojího typu:
  (A) ke konkrétnímu místu (betlému nebo kostelu) 
  (B) obecně k tématu betlémů a Vánoc.

Hodnocení:

 • Za správné odpovědi můžete získat celkem 100 bodů.
 • Počet získaných bodů můžete sledovat průběžně. Je uveden i v závěrečném hodnocení po ukončení vaší hry.
 • Účastníci, kteří do 2. února 2022 získají 70 bodů a více, budou zařazeni do slosování o věcné ceny.

POZOR na různé otevírací doby pro veřejnost a termíny pro vystavení betlémů.  Informace a odkazy najdete v popisu jednotlivých zastávek.
Pokud narazíte na změny v otevírací době proti údajům uvedeným u jednotlivých kostelů, dejte nám vědět na putovani@praha2.cz.
Nechcete-li přijít o body kvůli zavřenému kostelu, zkuste pozorně přečíst informace uvedené v Encyklopedii Prahy 2 k příslušnému kostelu. Měli byste nalézt správnou odpověď k otázkám typu A. Přijdete však o prohlídku betlému s tou správnou atmosférou.  

Další betlémy v kostelích nejen v Praze představuje projekt Křesťanské Vánoce

O BETLÉMECH

Betlém je plastické zobrazení scény narození Ježíše Krista. Pojmenování je odvozeno od názvu města v Izraeli, kde se událost stala. Ústřední téma je Svatá rodina – Panna Maria a svatý Josef ve chlévě pečující o právě narozeného Ježíška, který leží na seně v jesličkách. Přicházejí pastýři a Tři králové přinášejí dary, výjev bývá doplněn o zvířátka (vůl, oslík, ovce) a další figurky, běžně i andělem provolávajícím „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“.

Pro vznik tradice jesliček – betlému – měla význam událost, která se stala v roce 1223. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách, a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio, kterou upravil jako kapli a uspořádal v ní výjev narození Páně. Sem pozval v noci 24. prosince vesničany z širého okolí. Pro všechny příchozí sloužil kněz mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia. Podle historických pramennů se jednalo nejen o první výjev s „betlémem“, ale byla tu prý poprvé sloužena i půlnoční mše. Navíc pod širým nebem.

Tradice stavění betlémů se v českých zemích rodila počátkem období baroka. V Praze mohli lidé poprvé spatřit jesličky v kostele sv. Klimenta na Starém Městě v roce 1562. Přestože byly v některých dobách vykazovány z kostelů, jejich obliba se všeobecně rozšířila a zrodila se velká tradice lidových jesliček, z nichž některé se proslavily i za hranicemi naší země. Nejhonosnější český barokní betlém z 1. poloviny 18. století s figurami v životní velikosti a v původních barokních kostýmech patří kapucínům při kostele Panny Marie Andělské u Lorety v Praze na Hradčanech. Během 2. poloviny 19. století byl opraven a doplněn o mechanické prvky.

Význam betlémů v kostelích popisuje katolický farář Jindřich Ondřej Hoffman ve svém mravoučném pojednání Zrcadlo náboženství z roku 1642: „Betlémy… Strojí se pro lid prostý, kterýžto zevnitřní způsob a ceremonyjí nemůže toto Narození pochopiti. Prostý člověk, když to v obrazech spatří, dlouho na to pamatuje, jako by to živé viděl, a tudy se k vroucnosti a pobožnosti vzbuzuje.“ 

A protože v  kostelích a bazilikách naší Dvojky lze nalézt nádherné betlémy, které „nutno v obrazech spatřiti“ a jejichž zpracování je originální, tradiční i novátorské, vybrali jsme pro vás deset z nich pro Putování Prahou 2. Pevně doufáme, že se vám jak samotná vycházka za betlémy, tak i hra budou líbit a z tohoto zážitku budete čerpat i v průběhu celého nového roku.

PřílohaVelikost
PDF icon Plakát betlémy686.13 KB
PDF icon Skádačka betlémy1.43 MB