Hudební velikáni

Tuto hru jste již hrál(a)

Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Suk, Leoš Janáček a další. Jména hudebních skladatelů, kteří před sto a více lety proslavili naši hudbu po celém světě. Jistě jste je již slyšeli. Možná i něco z jejich tvorby. Třeba Smetanovo symfonické dílo Má Vlast nebo Dvořákovu populární Humoresku. Rok 2024 je díky své čtyřce na konci oslavován jako Rok české hudby. Uplynulo kulatých 200 let od narození zakladatele naší národní hudby Bedřicha Smetany, zároveň 140 let od jeho úmrtí. Před 120 lety zemřel Antonín Dvořák, před 170 lety se narodil Leoš Janáček a před 170 lety Josef Suk. A tak bychom mohli pokračovat. Všichni tito, i další hudební velikáni, mají něco společného s Prahou 2. Někdo zde žil desítky let a je zde i jeho muzeum, jiný zde pobýval jen pár let v době studia. Někdo se ve zdejším kostele oženil, další mají na Vyšehradě místo svého posledního odpočinku. Připravili jsme k jejich poctě další trasu Putování Prahou 2. Pojďme se vydat po stopách hudebních velikánů, projít si místa spojená se slavnými jmény a připomenout si zajímavosti ze života skladatelů, jejichž díla jsou již po desetiletí s úctou prováděna na koncertních pódiích doma i v zahraničí. Začínáme v Žitné ulici u domu, kde žil Antonín Dvořák. Trochu budeme skákat mezi jmény i v čase, ale zato ušetříme dost kroků. 

Informace o trase 

 • 10 zastávek (Nové Město, Vinohrady, Vyšehrad)
 • Délka 5,4 km
 • Přibližná doba trvání: 2 hodiny
 • Na trase budete plnit úkoly dvojího typu:
  (A) odpovědi na otázky k navštívenému místu
  (B) úkoly k tématu života a díla hudebních osobností

Hodnocení

 • Za správné odpovědi můžete získat až 100 bodů (10 na každé zastávce)
 • Počet získaných bodů můžete sledovat průběžně. Je uveden i v závěrečném hodnocení po ukončení vaší hry.
 • Účastníci, kteří do 31. 12. 2024 získají 80 bodů a více, budou zařazeni do slosování o věcné ceny. Trasu však bude možno procházet i poté. 

Doporučujeme

S chytrým telefonem nebo s papírem v ruce?

I papír lze užít jen jako pomůcku pro on-line účast ve hře.
V příloze sice najdete ke stažení dokument se zastávkami a otázkami, který si můžete vytisknout na cestu. Avšak s chytrým telefonem nebo s tabletem máte na cestě hned přístup k více informacím. Pokud půjdete přeci jen s papírem v ruce, doporučujeme: registrujte se třeba až po návratu a vyplňte své odpovědi doma u počítače. Proč? Dozvíte se více o zastávkách a zajímavostech v okolí, budete moci využít nápovědu, hned se dozvíte, zda vaše odpovědi jsou správné, kolik jste získali bodů a jak si stojíte v porovnání s ostatními účastníky. Pokud papírový formulář odevzdáte v infocentru Úřadu MČ Praha 2, máte šanci dozvědět se vaše výsledky až po ukončení soutěže.   

Máte raději mobilní aplikaci? Trasu naleznete i v nabídce společnosti Loxper mezi procházkami, které můžete projít bezplatně. 

Trasu připravila městská část Praha 2 ve spolupráci se společností Loxper.

Seznam a mapa herních bodů

Objevujte! Poznávejte! Bavte se!

2. Bydliště Antonína Dvořáka
Nápověda:

Lokalita: Žitná 564/14, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Z Karlova náměstí se vydáte vzhůru do Žitné ulice. Držte se na pravé straně ulice. Zhruba po sto metrech přijdete k domu, kde je nad vchodem umístěna pamětní deska s bustou Antonína Dvořáka.

 

Bydliště Antonína Dvořáka
3. Novomanželé Smetanovi
Nápověda:

Lokalita: kostel sv. Štěpána, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: V čase skočíme o řadu let nazpět, do života jiného velikána. Pěšky se však přesuneme jen několik desítek metrů. Pokračujte Žitnou ulicí vzhůru, ke křižovatce se Štěpánskou. Vpravo přes ulici uvidíte kostel sv. Štěpána, který je druhou zastávkou.

Novomanželé Smetanovi
4. Skladatel a flétnista Blodek
Nápověda:

Lokalita: Ječná 527/33, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Od kostela sv. Štěpána pokračujte ke křižovatce s Ječnou ulicí, zahněte doleva a držte se při cestě do kopce po levé straně. Zhruba po sto metrech přijdete k novorenesančnímu domu 527/33, který svým vzhledem prozrazuje, že se jedná o církevní zařízení postavené ke konci 19. století. Jsme na třetí zastávce. Na této adrese, ovšem v dřívějším domě, žil hudebník Vilém Blodek.

Skladatel a flétnista Blodek
5. Zaniklé Nové české divadlo (Demínka)
Nápověda:

Lokalita: Škrétova 386/1, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Pokračujte Ječnou ulicí vzhůru až na náměstí I. P. Pavlova. Přejděte obě magistrály, Sokolskou i Legerovu ulici. Podél rušné Legerovy se vydejte doprava, minete Vocelovu a zabočte do Mikovcovy ulice. V ní půjdete okolo zajímavého novorenesančního domu sochaře Bohuslava Schnircha (čp. 548/5). V Bělehradské zahněte doleva a dojděte na křižovatku s Anglickou. Proti vám na rohu Anglické a Škrétovy stojí dům s restaurací Demínka. Jste na čtvrté zastávce. V těchto místech totiž stávala do roku 1885 jedna z pražských divadelních arén, které se říkalo Nové české divadlo.

Zaniklé Nové české divadlo (Demínka)
6. Muzeum v barokní vile
Nápověda:

Lokalita: Ke Karlovu 462/20, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Vraťte se Bělehradskou ulicí až na Tylovo náměstí, zahněte po levé straně Jugoslávské ul. kolem stanice tramvaje na I. P. Pavlova. Přejděte opět obě magistrály, jděte ještě pár kroků dolů Ječnou a zahněte vlevo do ulice Kateřinská. Přijdete na křižovatku s ulicí Ke Karlovu. Tou se vydejte opět doleva a zhruba po sto metrech dojdete k malebné barokní vile, ve které sídlí Muzeum Antonína Dvořáka. To je naší pátou zastávkou. 

Muzeum v barokní vile
7. Kateřinky, proslulé zařízení pro nemocné
Nápověda:

Lokalita: Ke Karlovu 460/11, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Popojděte pár kroků ulicí Ke Karlovu do místa, kde odbočuje ulice Na Bojišti. Vpravo je ve dlouhé zdi lemující areál vchod a vjezd. Pozor! Vstup do areálu s Kateřinskou zahradou je omezen na všední dny (6-18h). O víkendu a o svátcích je zavřeno. Kdybyste vešli a zabočili mírně doprava, ocitnete se v Kateřinské zahradě s kostelem sv. Kateřiny. Půjdete-li mírně doleva, dojdete před hlavní budovu Psychiatrické kliniky. Ta je naší další zastávkou.

Kateřinky, proslulé zařízení pro nemocné
8. Student z Moravy Leoš Janáček
Nápověda:

Lokalita: Karlovo nám. 319/3, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Můžete projít Kateřinskou zahradou  kolem kostela dolů (v době jejího otevření, o víkendech a svátcích je průchod do Viničné uzavřen), nebo se vydat zpět ulicí Ke Karlovu a zahnout doleva (půjdete kolem rodného domu Emy Destinnové). Dojdete na křižovatku pěti ulic, přejdete Lípovou a půjdete dolů ulicí U Nemocnice, podél nemocnice a jižního okraje Karlova náměstí. Opět přejdete ulici (pozor na tramvaj). Na pravém rohu Karlova náměstí a ulice Na Moráni je dům čp. 319/3. Další zastávka. Zdejší pobyt Leoše Janáčka v době studií připomíná pamětní deska s bustou.

Student z Moravy Leoš Janáček
9. Oskar Nedbal
Nápověda:

Lokalita: Na Zderaze 1946/5, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Jděte podél Karlova náměstí směrem ke křižovatce s Resslovou ulicí. Použijte podchod vedoucí do stanice metra. Můžete si udělat odbočku k prohlédnutí pomníku Elišky Krásnohorské, nebo vystoupit na povrch u budovy ČVUT. Vydejte se Resslovou ulicí dolů kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje. Na rohu u Národního památníku hrdinů Heydrichiády zahněte doprava do ulice Na Zderaze. Po pár krocích je po levé straně nárožní činžovní dům čp. 1946/5. Tato adresa je spojena se jménem skladatele Oskara Nedbala. 

Oskar Nedbal
10. Josef Suk st.
Nápověda:

Lokalita: Trojická 387/2, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Vraťte se do Resslovy ulice a vydejte se dolů směrem k Vltavě. Můžete zabočit vlevo ještě před Tančícím domem a pokračovat k Palackého náměstí a Zítkovým sadům ulicí Gorazdova, nebo dojít až na nábřeží a zahnout u Tančícího domu. Projdete kolem prvního bloku domů za Zítkovými sady a přijdete na křižovatku s ulicí Trojická. Na její protější straně stojí dům čp. 387/2. Naše předposlední zastávka, věnovaná Josefu Sukovi.

Josef Suk st.
11. Vyšehrad, poslední odpočinek velikánů
Nápověda:

Lokalita: Vyšehradský hřbitov vč. hrobky Slavín, Praha 2 - Vyšehrad

Jak se sem dostanete: Po nábřeží pokračujte dál směrem k Vyšehradu. Projdete kolem Podskalské celnice na Výtoni, dále pod železničním mostem a kolem kubistické Kovařovicovy vily. Dojdete k vyšehradské sokolovně. Zahněte uličkou za ní doleva a vystoupejte cestou po stráni pod Vyšehradem až ke vchodu do areálu někdejší pevnosti. Vlevo od průčelí baziliky sv. Petra a Pavla je vchod do hřbitova. Jsme na poslední zastávce. Tady už budete hrobky velikánů trochu hledat. Hrobku Slavín najdete snadno vzadu na východní straně. Po levé straně hřbitov lemují arkády.

Vyšehrad, poslední odpočinek velikánů
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2