O projektu

Jak projekt vznikl? Putování Prahou 2 realizuje městská část Praha 2. Navazuje na jiný projekt městské části Encyklopedie Prahy 2, zaměřený na kulturně historické dědictví. Součástí stále rozvíjené Encyklopedie se v době covidové karantény staly i on-line vycházkové trasy, ale také hry a kvízy. Jejich cílem je pobavit, otestovat si znalosti a případně si je doplnit. Odtud byl už jen krůček k nápadu využít i stále populárnější formu venkovních orientačních her a rozšířit nabídku o luštění a poznávání spojené s pohybem na čerstvém vzduchu. Tedy na Putování Prahou 2, kdy účastníci hry procházejí trasu složenou ze zajímavých míst spojených určitým tématem. Na jednotlivých místech jsou umístěny cedule s QR kódy a odkazy na úkoly v podobě kvízových otázek. Účastníci mohou luštit a soutěžit.

Proč kněžna Ludmila a jaká jiná témata? V roce vzniku Putování připomínáme výročí 1100 let od smrti kněžny svaté Ludmily, v Praze 2 máme největší kostel sv. Ludmily a zmapovali jsme Svatoludmilská místa v Praze 2, mj. ve vydané brožuře. Proto bylo zřejmé, že první téma a trasa putování budou věnovány právě kněžně sv. Ludmile, významné osobnosti našich dějin. Nicméně, projekt jsme pojali rovnou tak, že připravený systém můžeme využít v budoucnu i na další témata. O čem uvažujeme? Třeba o adventním putování po betlémech, putování po zajímavých architektonických dílech, po stopách Heydrichiády v ulicích Prahy 2 aj. Témat se nabízí mnoho a k mnoha z nich Praha 2 vydala již tematické publikace nebo je máme zdokumentovaná v Encyklopedii.

Kdo Putování připravil? Na realizaci projektu Putování Prahou 2 se podílí několik útvarů ÚMČ Praha 2 – školství, kultura, územní rozvoj, informatika aj. Vývoj IT systému zajistila firma Drualas, realizaci v terénu ATPK group / Power. Podporu máme od spolku Svatá Ludmila 1100 let. Součinnost při umisťování cedulí s QR kódy v jednotlivých místech trasy nám poskytla řada organizací a správců objektů. Všem patří naše poděkování.

Zahrajete si? Pro každý podobný projekt jsou důležití uživatelé. Vyzkoušejte Putování a staňte se jedním z nich. Uvítáme, podělíte-li se s námi o Vaše zkušenosti a postřehy. Pak i díky Vám se bude Putování dále rozvíjet a věříme, že i zlepšovat k vaší spokojenosti.

Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2