Podskalí

Podskalí je oblast na břehu Vltavy. Kdysi vesnice, později součást Nového Města pražského. Název Podskalí pochází od skály, na níž dnes stojí Emauzský klášter, zvaný též Na Slovanech. Sahá zhruba od železničního mostu až po někdejší Šítkovské mlýny (dnes Mánes). Po staletí byl zdejší život spjat s řekou, avšak počátkem 20. století se Podskalí začalo proměňovat v důsledku rušení dřevařských ohrad, výstavby nábřeží a boření staré zástavby v rámci tzv. asanace (“ozdravění“ města).

Trasa nás provede po stopách historie i života v této zajímavé části Prahy 2. Začínáme u Podskalské celnice, kde má Muzeum města Prahy stálou expozici věnovanou této oblasti.  Projdeme ulicemi až na Palackého náměstí a po nábřeží se vrátíme zpět na Výtoň. Připomeneme si některá již zaniklá místa, zdejší život před asanací, nejstarší profesní spolek Vltavan, zakladatele Pražské paroplavby, ale i držitele Nobelovy ceny nebo slavného malíře a spisovatele knížek pro děti. V Podskalí je vskutku co obdivovat.

Informace o trase 

 • 10 zastávek (Nové Město)
 • Délka 1,6 km
 • Přibližná doba trvání: 40 min.
 • Na trase budete plnit úkoly dvojího typu:
  (A) odpovědi na otázky k navštívenému místu
  (B) úkoly k tématu Podskalí a jeho historie

Hodnocení

 • Za správné odpovědi můžete získat až 100 bodů (10 na každé zastávce)
 • Počet získaných bodů můžete sledovat průběžně. Je uveden i v závěrečném hodnocení po ukončení vaší hry.
 • Účastníci, kteří do 31. 10. 2023 získají 80 bodů a více, budou zařazeni do slosování o věcné ceny. Trasu však bude možno procházet i poté. 

Doporučujeme

 • Využijte informace z Encyklopedie Prahy 2. Přečtěte si hesla zobrazovaná k tématu Podskalí.
 • Prohlédněte si i informace na něž vedou odkazy v popisu jednotlivých zastávek na trase.

S chytrým telefonem nebo s papírem v ruce?

I papír lze užít jen jako pomůcku pro on-line účast ve hře.
V příloze sice najdete ke stažení dokument se zastávkami a otázkami, který si můžete vytisknout na cestu. Avšak s chytrým telefonem nebo s tabletem máte na cestě hned přístup k více informacím. Pokud půjdete přeci jen s papírem v ruce, doporučujeme: registrujte se třeba až po návratu a vyplňte své odpovědi doma u počítače. Proč? Dozvíte se více o zastávkách a zajímavostech v okolí, budete moci využít nápovědu, hned se dozvíte, zda vaše odpovědi jsou správné, kolik jste získali bodů a jak si stojíte v porovnání s ostatními účastníky. Pokud papírový formulář odevzdáte v infocentru Úřadu MČ Praha 2, máte šanci dozvědět se vaše výsledky až po ukončení soutěže.   

Máte raději mobilní aplikaci? Trasu naleznete i v nabídce společnosti Loxper mezi procházkami, které můžete projít bezplatně. 

Trasu připravila městská část Praha 2 ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy a společností Loxper.

Seznam a mapa herních bodů

Objevujte! Poznávejte! Bavte se!

 1. Podskalská celnice, U Koppů
  Podskalská celnice na Výtoni – připomínka minulosti
  Podrobnosti k zastávce budou zobrazovány až při hře a po jejím dokončení
 2. Bývalý mlýn na Botiči
  Vyšehradský mlýn – zařízení na Botiči
  Podrobnosti k zastávce budou zobrazovány až při hře a po jejím dokončení
 3. Dům U Pěti králů
  Dům U Pěti králů – panovníci zdobí fasádu
  Podrobnosti k zastávce budou zobrazovány až při hře a po jejím dokončení
 4. Dům U Kolíbalů
  Dům U Kolíbalů – dochovaná barokní stavba
  Podrobnosti k zastávce budou zobrazovány až při hře a po jejím dokončení
 5. Ladova, Plavec s lanem
  Sochy plavců na domech v Ladově ulici – slavní Podskaláci
  Podrobnosti k zastávce budou zobrazovány až při hře a po jejím dokončení
 6. Trojická
  Trojická - kostel Nejsvětější Trojice, dům U Prasátků, dům U Podskaláka
  Podrobnosti k zastávce budou zobrazovány až při hře a po jejím dokončení
 7. Podskalská radnice
  Na Poříčním právu - zaniklá Podskalská radnice
  Podrobnosti k zastávce budou zobrazovány až při hře a po jejím dokončení
 8. Pod Emauzy
  Pod Emauzy – nové řešení pod starým klášterem
  Podrobnosti k zastávce budou zobrazovány až při hře a po jejím dokončení
 9. Zaniklý hostinec U Hejduků
  Rašínovo nábřeží – založení Vltavanu
  Podrobnosti k zastávce budou zobrazovány až při hře a po jejím dokončení
 10. Limnigraf na Výtoni
  Limnigraf – jak se měří voda
  Podrobnosti k zastávce budou zobrazovány až při hře a po jejím dokončení
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2