Podskalí

Tuto hru jste již hrál(a)

Podskalí je oblast na břehu Vltavy. Kdysi vesnice, později součást Nového Města pražského. Název Podskalí pochází od skály, na níž dnes stojí Emauzský klášter, zvaný též Na Slovanech. Sahá zhruba od železničního mostu až po někdejší Šítkovské mlýny (dnes Mánes). Po staletí byl zdejší život spjat s řekou, avšak počátkem 20. století se Podskalí začalo proměňovat v důsledku rušení dřevařských ohrad, výstavby nábřeží a boření staré zástavby v rámci tzv. asanace (“ozdravění“ města).

Trasa nás provede po stopách historie i života v této zajímavé části Prahy 2. Začínáme u Podskalské celnice, kde má Muzeum města Prahy stálou expozici věnovanou této oblasti.  Projdeme ulicemi až na Palackého náměstí a po nábřeží se vrátíme zpět na Výtoň. Připomeneme si některá již zaniklá místa, zdejší život před asanací, nejstarší profesní spolek Vltavan, zakladatele Pražské paroplavby, ale i držitele Nobelovy ceny nebo slavného malíře a spisovatele knížek pro děti. V Podskalí je vskutku co obdivovat.

Informace o trase 

 • 10 zastávek (Nové Město)
 • Délka 1,6 km
 • Přibližná doba trvání: 40 min.
 • Na trase budete plnit úkoly dvojího typu:
  (A) odpovědi na otázky k navštívenému místu
  (B) úkoly k tématu Podskalí a jeho historie

Hodnocení

 • Za správné odpovědi můžete získat až 100 bodů (10 na každé zastávce)
 • Počet získaných bodů můžete sledovat průběžně. Je uveden i v závěrečném hodnocení po ukončení vaší hry.
 • Účastníci, kteří do 31. 12. 2023 získají 80 bodů a více, budou zařazeni do slosování o věcné ceny. Trasu však bude možno procházet i poté. 

Doporučujeme

 • Využijte informace z Encyklopedie Prahy 2. Přečtěte si hesla zobrazovaná k tématu Podskalí.
 • Prohlédněte si i informace na něž vedou odkazy v popisu jednotlivých zastávek na trase.

S chytrým telefonem nebo s papírem v ruce?

I papír lze užít jen jako pomůcku pro on-line účast ve hře.
V příloze sice najdete ke stažení dokument se zastávkami a otázkami, který si můžete vytisknout na cestu. Avšak s chytrým telefonem nebo s tabletem máte na cestě hned přístup k více informacím. Pokud půjdete přeci jen s papírem v ruce, doporučujeme: registrujte se třeba až po návratu a vyplňte své odpovědi doma u počítače. Proč? Dozvíte se více o zastávkách a zajímavostech v okolí, budete moci využít nápovědu, hned se dozvíte, zda vaše odpovědi jsou správné, kolik jste získali bodů a jak si stojíte v porovnání s ostatními účastníky. Pokud papírový formulář odevzdáte v infocentru Úřadu MČ Praha 2, máte šanci dozvědět se vaše výsledky až po ukončení soutěže.   

Máte raději mobilní aplikaci? Trasu naleznete i v nabídce společnosti Loxper mezi procházkami, které můžete projít bezplatně. 

Trasu připravila městská část Praha 2 ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy a společností Loxper.

Seznam a mapa herních bodů

Objevujte! Poznávejte! Bavte se!

2. Podskalská celnice na Výtoni – připomínka minulosti
Nápověda:

Lokalita: Rašínovo nábřeží 412/30, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Na Palackého náměstí se dostanete tramvají nebo metrem. Odtud se vydejte tramvají nebo pěšky podél nábřeží směrem k Vyšehradu. U zastávky Výtoň uvidíte nezaměnitelný domek zapuštěný pod úroveň ulice. To je Podskalská celnice a naše první zastávka.

Podskalská celnice na Výtoni – připomínka minulosti
3. Vyšehradský mlýn – zařízení na Botiči
Nápověda:

Lokalita: Na Výtoni 254/2, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Projděte mezi parčíkem za Podskalskou celnicí kolem dětského hřiště do ulice Na Hrobci a po pár krocích zabočte doprava do ulice Na Výtoni. Dům s barevnou fasádou a označením 254/2 stojí v místech bývalého mlýna.

Vyšehradský mlýn – zařízení na Botiči
4. Dům U Pěti králů – panovníci zdobí fasádu
Nápověda:

Lokalita: Vyšehradská 415/9, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Vraťte se do ulice Na Hrobci, zahněte doprava (ve směru dále od Vltavy) a přijdete na křižovatku s ulicí Vyšehradská. Vlevo stojí rohový dům č. 419/9 s fasádou do Vyšehradské vyzdobenou malovanými postavami mezi okny v prvním patře. To jsou čeští panovníci a naše třetí zastávka.

Dům U Pěti králů – panovníci zdobí fasádu
5. Dům U Kolíbalů – dochovaná barokní stavba
Nápověda:

Lokalita: Vyšehradská 420/19, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Vyšehradskou ulicí popojděte asi sto metrů směrem k centru města. Na křižovatce s Plaveckou ulicí stojí starší dům, menší než ostatní, s číslem 420/19. U něho je další zastávka.

Dům U Kolíbalů – dochovaná barokní stavba
6. Sochy plavců na domech v Ladově ulici – slavní Podskaláci
Nápověda:

Lokalita: Ladova 2042/7 a 2045/1, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Jděte Plaveckou ulicí pár kroků směrem k Vltavě. Na první křižovatce zabočte doprava do ulice Pod Slovany. Po levé ruce máte školní budovu a hned za ní je krátká Ladova ulice. Sochy plavců jsou na obou jejích nárožích.

Sochy plavců na domech v Ladově ulici – slavní Podskaláci
7. Trojická - kostel Nejsvětější Trojice, dům U Prasátků, dům U Podskaláka
Nápověda:

Lokalita: Trojická 437/20, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Z Ladovy se vraťte do ulice Pod Slovany a pokračujte jí v původním směru. Na další křižovatce, s ulicí Trojická, zahněte doprava a po pár krocích uvidíte malý kostel a u něj dům se zajímavou výzdobou. Jste na další zastávce.

Trojická - kostel Nejsvětější Trojice, dům U Prasátků, dům U Podskaláka
8. Na Poříčním právu - zaniklá Podskalská radnice
Nápověda:

Lokalita: Na Poříčním právu (pův. čp. 383), Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Pokračujte ulicí Pod Slovany směrem k Palackého náměstí. Po pár krocích odbočuje vlevo ulice Na Poříčním právu. To je naše další zastávka.

Na Poříčním právu - zaniklá Podskalská radnice
9. Pod Emauzy – nové řešení pod starým klášterem
Nápověda:

Lokalita: náměstí Pod Emauzy, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Ulicí Na Poříčním právu projděte do Podskalské a zabočte doprava k Palackého náměstí. Po levé ruce budete mít Zítkovy sady a vpravo se vám otevře prostranství náměstí Pod Emauzy s pomníkem a průhledem na kostel sv. Kosmy a Damiána a kostel Emauzského kláštera s moderními věžemi. Jste na další zastávce.

Pod Emauzy – nové řešení pod starým klášterem
10. Rašínovo nábřeží – založení Vltavanu
Nápověda:

Lokalita: Rašínovo nábřeží 405/40, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Od Zítkových sadů a Palackého náměstí se vydáme po Rašínově nábřeží zpět směrem k místu, odkud jsme vyšli. Mineme ústí Trojické ulice a dojdeme k domu při ústí ulice Plavecká. Zde najdeme na domě č. 405/40 pamětní desku upomínají založení spolku Vltavan, která je naší předposlední zastávkou.

Rašínovo nábřeží – založení Vltavanu
11. Limnigraf – jak se měří voda
Nápověda:

Lokalita: nad náplavkou u křižovatky ulic Rašínovo nábřeží a Na Hrobci, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Pokračujte po Rašínově nábřeží dále směrem k Výtoni. Nad náplavkou již zdáli vidíte zajímavou secesní stavbu připomínající zahradní altán. To je naše poslední zastávka na trase Podskalím.

Limnigraf – jak se měří voda
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2