Proměny architektury

Tuto hru jste již hrál(a)

Stavby kolem nás vydávají svědectví o době, ve které vznikly. Jak šel čas, měnila se i architektura a styly příslušné epochy. Určitě jste slyšeli o románském slohu, gotice, baroku, renesanci,, secesi, kubismu a dalších. S dobou se měnil nejen vzhled staveb a jejich řešení, ale i výtvarné umění, hudba a vlastně i móda. Zaměříme se však na proměny architektury. V Praze 2 najdeme řadu staveb z různých staletí a jistě rozpoznáme na první pohled, jak se liší. Některé změnily svůj vzhled při rekonstrukcích, jiné o vlas unikly zbourání. Naše trasa ukáže dvanáct vybraných staveb, přiblíží dobu a styl, který reprezentují. Dozvíte se řadu zajímavostí a vyzkoušíte si trochu luštění a hádání správných odpovědí. Provedeme vás od románské rotundy na Vyšehradě až po slavný Tančící dům. Abychom ušetřili vaše kroky, budeme na jednotlivých zastávkách přeskakovat mezi různými staletími a styly. Také se zatím omezíme na Vyšehrad a část Nového Města. Na Vinohrady se vydáme po samostatné trase někdy příště.

Informace o trase 

 • 12 zastávek (Vyšehrad, Nové Město)
 • Délka 4,2 km
 • Přibližná doba trvání: 1,5 hodiny
 • Na trase budete plnit úkoly dvojího typu:
  (A) odpovědi na otázky k navštívenému místu
  (B) úkoly k tématu života a díla hudebních osobností

Hodnocení

 • Za správné odpovědi můžete získat až 120 bodů (10 na každé zastávce)
 • Počet získaných bodů můžete sledovat průběžně. Je uveden i v závěrečném hodnocení po ukončení vaší hry.
 • Účastníci, kteří do 31. 12. 2024 získají 90 bodů a více, budou zařazeni do slosování o věcné ceny. Trasu však bude možno procházet i poté. 

Doporučujeme

 • Využijte informace z Encyklopedie Prahy 2. Přečtěte si článek Proměny architektury na Dvojce.
 • Prohlédněte si i informace na něž vedou odkazy v popisu jednotlivých zastávek na trase.

S chytrým telefonem nebo s papírem v ruce?

I papír lze užít jen jako pomůcku pro on-line účast ve hře.
V příloze sice najdete ke stažení dokument se zastávkami a otázkami, který si můžete vytisknout na cestu. S chytrým telefonem nebo s tabletem však máte na cestě hned přístup k více informacím. Pokud půjdete přeci jen s papírem v ruce, doporučujeme: registrujte se třeba až po návratu a vyplňte své odpovědi doma u počítače. Proč? Dozvíte se více o zastávkách a zajímavostech v okolí, budete moci využít nápovědu, hned se dozvíte, zda vaše odpovědi jsou správné, kolik jste získali bodů a jak si stojíte v porovnání s ostatními účastníky. Pokud papírový formulář odevzdáte v infocentru Úřadu MČ Praha 2, máte šanci dozvědět se vaše výsledky až po ukončení soutěže.   

Máte raději mobilní aplikaci? Trasu naleznete i v nabídce společnosti Loxper mezi procházkami, které můžete projít bezplatně. 

Trasu připravila městská část Praha 2 ve spolupráci se společností Loxper. Odborná spolupráce Patrik Líbal.

Seznam a mapa herních bodů

Objevujte! Poznávejte! Bavte se!

2. Románská rotunda sv. Martina
Nápověda:

Lokalita: ul. V Pevnosti, Praha 2 – Vyšehrad

Jak se sem dostanete: Do areálu Vyšehradu můžete dojít dvěma cestami. Buď shora, ze zastávky metra C kolem Kongresového centra a ulicí Na Bučance. Vstoupíte Táborskou bránou a půjdete ulicí V Pevnosti kolem informačního centra Špička a Jedličkova ústavu. Projdete bohatě zdobenou Leopoldovou bránou a uvidíte rotundu. Druhou možností je cesta zdola, od tramvajové zastávky Albertov v ulici Na Slupi. Podejdete železniční trať, projdete ulicí Přemyslova, kolem kubistického domu na nároží s Neklanovou, pokračujte vzhůru do Vratislavovy. Vstoupíte Cihelnou bránou a stále vzhůru ulicí V Pevnosti dojede k rotundě.

Románská rotunda sv. Martina
3. Novogoticky přestavěná bazilika sv. Petra a Pavla
Nápověda:

Lokalita: ul. K Rotundě, Štulcova - Praha 2, Vyšehrad

Jak se sem dostanete: Vydejte se ulicí K Rotundě směrem k bazilice. Projdete okolo budovy Nového děkanství. Dále si cestou všimněte vpravo v parku tří kamenných fragmentů Čertova sloupu, vlevo výklenkové kapličky se sochou sv. Vojtěcha. Kolem boční stěny baziliky projdete na prostranství před impozantním průčelím.

Novogoticky přestavěná bazilika sv. Petra a Pavla
4. Kubismus pod Vyšehradem, trojdům
Nápověda:

Lokalita: Kubistický trojdům, Rašínovo nábřeží čp. 42/6, 47/8, 71/10

Jak se sem dostanete: Projděte dál do Štulcovy ulice, kolem výklenku se sochou sv. Ludmily. Poblíž veřejného WC odbočuje cesta vlevo dolů. Jděte po ní. Dole se dáte opět vlevo, projdete mezi činžovními domy a garážemi, zabočíte na nábřeží a půjdete kousek směrem k Vyšehradskému tunelu. Po levé ruce se Vám vynoří dům se zajímavými tvary. To je první z Kubistického trojdomu. Jděte dál a prohlédněte si všechny tři.

Kubismus pod Vyšehradem, trojdům
5. Gotický kostel založený Karlem IV.
Nápověda:

Lokalita: Na Slupi 450/4a, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Vydejte se po nábřeží směrem k železničnímu mostu, ale u budovy Vyšehradského sokola zahněte do ulice Libušina. Po levé ruce budete míjet trojici slavných vil – Na Libušince, Kovařovicovu a Sequensovu vilu. Za křižovatkou s Vratislavovou ulicí projděte pod železniční tratí a v ulici Svobodova se dejte doprava. Projdete kolem chátrajícího nádraží Vyšehrad. Můžete však jít i méně frekventovanou ulicí Na Děkance a zahnout do Botičské. Na křižovatce s ulicí Na Slupi již uvidíte vpravo kostel s vysokou úzkou věží. To je naše další zastávka – kostel Zvěstování Panny Marie Na trávníčku.

Gotický kostel založený Karlem IV.
6. Emauzy s novými věžemi
Nápověda:

Lokalita: Vyšehradská 320/49, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Vydejte se ulicí Na Slupi směrem do centra města, ke Karlovu náměstí. Projdete kolem kostela Panny Marie Sedmibolestné a nemocnice v klášteře Alžbětinek. Na křižovatce u Botanické zahrady pokračujte ulicí Vyšehradská kolem barokního kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce. Po levé straně ulice je vstup do areálu, kde najdete budovy bývalého Sdružení projektových atelierů. Kolem kostela projděte až na prostranství s výhledem k Vltavě, s kostelíkem sv. Kosmy a Damiána, ale hlavně před průčelím kostela s novými věžemi. Plný název zní kostel Panny Marie, sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa, který patří ke klášteru Benediktinů Na Slovanech. Dlouhý název, že? Budeme mu tedy jako jiní říkat krátce Emauzské opatství nebo Emauzy.

Emauzy s novými věžemi
7. Internacionalismus na místě po bombě
Nápověda:

Lokalita: Vyšehradská 2075/51, 2076/55 a 2077/57, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Popojděte pár kroků severním směrem, aniž byste vyšli zpět do Vyšehradské ulice. Uvidíte moderní stavby ve tvaru kostek. Sídlí zde Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a jeho součást CAMP – Centrum architektury a městského plánování. Jste na další zastávce trasy za proměnami architektury.

Internacionalismus na místě po bombě
8. Jezuitská barokní dominanta Karlova náměstí
Nápověda:

Lokalita: Karlovo nám. 504/36 (kolej, VFN), Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Z areálu vyjděte zpět do ulice Vyšehradská, prohlédněte si barokní kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce, ale pokračujte na Karlovo náměstí za jinou barokní stavbou. Tou je kostel sv. Ignáce z Loyoly na nároží s Ječnou ulicí. Patřila k němu i bývalá jezuitská kolej (dnes Všeobecná fakultní nemocnice) sahající až k ulici U Nemocnice. Kostel je naší další zastávkou.

Jezuitská barokní dominanta Karlova náměstí
9. Novoměstská radnice, gotika v renesančním kabátě
Nápověda:

Lokalita: Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Když se z křižovatky u kostela sv. Ignáce rozhlédnete, uvidíte na severní straně náměstí další dominantu Karlova náměstí – Novoměstskou radnici a její věž. Radnici nemůžeme na naší trase vynechat a je tak další zastávkou. Projdete kolem domu U Kamenného stolu na protějším rohu s Ječnou, dále kolem funkcionalistické budovy polikliniky, pro své obložení zvané lidově „kachlíkárna“ a na nároží s Řeznickou si povšimněte citlivě zrekonstruovaného Braunova domu.

Novoměstská radnice, gotika v renesančním kabátě
10. Funkcionalistický dům na nároží
Nápověda:

Lokalita: Karlovo náměstí 285/19, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Od Novoměstské radnice je směrem na západ vidět vysoký světlý dům, stojící na nároží s ulicí Odborů. Projdete k němu podél budovy Městského soudu nebo parkem okolo kašny se sochou sv. Josefa pomníku Vítězslava Hálka.

Funkcionalistický dům na nároží
11. Novorenesanční polytechnika, ČVUT
Nápověda:

Lokalita: Karlovo náměstí 293/13, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: k další zastávce jen přejdete Karlovo náměstí podél tramvaje. Projdete kolem budovy Černého pivovaru. Na rohu s Resslovou ulicí stojí novorenesanční budova bývalé polytechniky, dnes ČVUT.

Novorenesanční polytechnika, ČVUT
12. Mecenáš Hlávka studentům
Nápověda:

Lokalita: Jenštejnská 1966/1, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: Vydejte se dolů Resslovou ulicí, projdete kolen kostela sv. Cyrila a Metoděje (na pravé straně) a kostela sv. Václava Na Zderaze (po levé straně). Za kostelem sv. Václava Na Zderaze zabočte doleva do Dittrichovy ulice a po pár krocích se ocitnete na nároží s Jenštejnskou ulicí, která odbočuje vlevo. Jste u budov Hlávkovy koleje, na předposlední zastávce

Mecenáš Hlávka studentům
13. Tančící dominanta nábřeží
Nápověda:

Lokalita: Tančící dům, Rašínovo nábřeží 1981/80, Praha 2 – Nové Město

Jak se sem dostanete: K další zastávce je to jen pár kroků. Vraťte se do Resslovy ulice a vydejte se dolů směrem k Vltavě. Na rohu Jiráskova náměstí a Rašínova nábřeží je další dominanta obdivovaná turisty z celého světa – Tančící dům. Nejmladší a také poslední stavba na naší trase.

Tančící dominanta nábřeží
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2