Orientační běh O pohár sv. Ludmily má své oceněné závodníky

7. 9. 2021
OB O pohár sv. Ludmily, 2021

V neděli 5. září se v Havlíčkových sadech uskutečnil orientační běh O pohár sv. Ludmily. Trochu netradiční akce v rámci Roku svaté Ludmily, kdy si celá země, tedy i Praha 2, připomíná odkaz kněžny, světice, patronky České země, ale i vinařů. Účast byla v silné konkurenci víkendových sportovních akcí trochu skromnější, zato atmosféra plná spokojenosti a úsměvů. Zřejmě i díky krásnému počasí a atraktivnímu prostředí Grébovky, která letos slaví výročí 150 let od svého založení.

Závodilo se ve 4 kategoriích, trať vedla vždy kolem slavné Gröbeho vily, umělé jeskyně Grotty, pavilonu i kolem vinice. Zvláštností závodu bylo, že běžci na závěr luštili on-line kvíz s otázkami na téma kněžny Ludmily a Přemyslovců i Havlíčkových sadů.

Přehled účasti a výsledků dle kategorií

  1. Závodně tréninková: 2,1 km, 20 kontrol: 51 závodníků, nejlepší čas 15:24
  2. Dospělí (16-55 let): 2,1 km, 19 kontrol, 3 závodníci, nejlepší čas 21:38
  3. Mládež (do 15 let): 1,5 km, 12 kontrol, 6 závodníků, nejlepší čas 19:14
  4. Rodinná: 1,1 km, 14 kontrol, 10 závodníků, nejlepší čas 14:53

Podrobné výsledky jsou zveřejněny v systému ORIS. Blahopřejeme nejen vítězům, ale všem účastníkům.

A jak dopadl kvíz? Všichni odpověděli na polovinu a více otázek správně. V průměru byl výsledek 80% správných odpovědí a 5 účastníků mělo dokonce 100 % úspěšnost. Kdo chtěl, mohl využít internet nebo brožuru vydanou Prahou 2.

Poháry, diplomy a věcné ceny od Prahy 2 předal místostarosta Prahy 2 Jaroslav Šolc spolu s organizátorem běhu Přemyslem Práškem za OK Kamenice. Zaznělo pozvání na podvečerní Koncert pro českou kněžnu na náměstí Míru před kostelem sv. Ludmily i další orienťák v Praze 2 Podvečerní O-běh Folimankou, který pořádá USK. Závěrem byli orientační běžci vyzváni i k účasti ve venkovní hře Putování Prahou 2 za kněžnou Ludmilou, která je vlastně z pohledu fandů orienťáku takovým časově omezeným areálem pevných kontrol – ovšem, rovněž s kvízovými otázkami. Vyzkoušejte ji i vy!

Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2