Anthropoid

Tuto hru jste již hrál(a)

Upozornění: Soutěž o věcné ceny na této trase byla již uzavřena. Nadále však můžete všechny trasy  Putování procházet, sbírat body pro radost ze hry, ověřit si, zda splníte bodový limit, nebo soutěžit o umístění v žebříčku úspěšných hráčů. 

Operace ANTHROPOID je jednou z nejvýznamnějších akcí československého odboje za 2. světové války. Známou skutečností je, že atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 vyústil v hrdinný boj parašutistů proti mnohonásobné nacistické přesile v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 2. Méně známé však je, že druhý pražský obvod s operací ANTHROPOID spojují i další místa, kde žili stateční lidé, bez jejichž pomoci by se akce nemusela vydařit. Pojďme se vydat po jejich stopách.

Trasa je připravena u příležitosti 80. výročí události. Na každé z devíti zastávek Vás čeká jednak část příběhu operace ANTHROPOID, ale také informace týkající míst, která navštívíte. Kapitoly příběhu o operaci ANTHROPOID jsou řazeny chronologicky, avšak informace o daném místu se týkají lidí, kteří zde žili a pomáhali. Za cenu nejvyšší. Obě části se nemusejí časově shodovat. 

Informace o trase 

 • 9 zastávek (Vinohrady, Nusle, Nové Město)
 • Délka 7,2 km
 • Přibližná doba trvání: 2,5 hodiny
 • Na trase budete plnit úkoly dvojího typu:
  (A) odpovědi na otázky k navštívenému místu
  (B) úkoly k tématu Anthropoid

Hodnocení

 • Za správné odpovědi můžete získat až 90 bodů (10 na každé zastávce)
 • Počet získaných bodů můžete sledovat průběžně. Je uveden i v závěrečném hodnocení po ukončení vaší hry.
 • Účastníci, kteří do 31. října 2022 získali 70 bodů a více, byli zařazeni do slosování o věcné ceny. Trasu však lze procházet i nadále.  

Doporučujeme

S chytrým telefonem nebo s papírem v ruce?

I papír lze užít jen jako pomůcku pro on-line účast ve hře.
V příloze sice najdete ke stažení dokument se zastávkami a otázkami, který si můžete vytisknout na cestu. Avšak s chytrým telefonem nebo s tabletem máte na cestě hned přístup k více informacím. Pokud půjdete přeci jen s papírem v ruce, doporučujeme: registrujte se třeba až po návratu a vyplňte své odpovědi doma u počítače. Proč? Dozvíte se více o zastávkách a zajímavostech v okolí, budete moci využít nápovědu, hned se dozvíte, zda vaše odpovědi jsou správné, kolik jste získali bodů a jak si stojíte v porovnání s ostatními účastníky. Pokud papírový formulář odevzdáte v infocentru Úřadu MČ Praha 2, máte šanci dozvědět se vaše výsledky až po ukončení soutěže.   

Máte raději mobilní aplikaci? Trasu naleznete i v nabídce společnosti Loxper mezi procházkami, které můžete projít bezplatně. 

Trasu připravila městská část Praha 2 ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha a společností Loxper u příležitosti 80. výročí operace ANTHROPOID. 

 

Seznam a mapa herních bodů

Objevujte! Poznávejte! Bavte se!

2. náměstí Míru - Anna Letenská. Rozhodnutí a výcvik
Nápověda:

Lokalita: náměstí Míru 1450/7 (DIvadlo na Vinohradech), Anny Letenské 34/7 (pamětní deska 26 obětem...), Praha 2 - Vinohrady

Jak se sem dostanete: Cestu na náměstí Míru v Praze 2 snad ani není třeba popisovat. Jezdí sem metro, tramvaje i autobusy. Kostel sv. Ludmily je vidět zdaleka a Divadlo na Vinohradech rozhodně také nepřehlédnete.  

náměstí Míru - Anna Letenská. Rozhodnutí a výcvik
3. Italská - manželé Bergauerovi a Sobkovi. Seskok
Nápověda:

Lokalita: Italská 615/7 (cestou od nám. Míru), Italská 36/25, Praha 2 - Vinohrady

Jak se sem dostanete: Z ulice Anny Letenské se vraťte do Římské (za divadlem) a vydejte se dolů. Na křižovatce s Italskou si udělejte odbočku k pamětní desce manželům Bergauerovým (čp. 615/7), prohlédněte si ji a jděte Italskou zpět směrem k Vinohradské. Přejděte ji a pokračujte do kopce.  Před křižovatkou s Mánesovou ulicí najdete na domě čp. 36/25 pamětní desku manželům Sobkovým.  

 Italská - manželé Bergauerovi a Sobkovi. Seskok
4. U Kanálky - rodina Brychových. Do Plzně a do Prahy
Nápověda:

Lokalita: U Kanálky 1559/5, Praha 2 - Vinohrady

Jak se sem dostanete: Z Italské se vydejte Mánesovou ulicí stále vzhůru. Až vám vlevo zmizí průhled na Riegrovy sady, jste na křižovatce s ulicí U Kanálky. Zahněte směrem k Vinohradské a po pravé straně najdete v chodníku vsazené pamětní kameny. 

U Kanálky - rodina Brychových. Do Plzně a do Prahy
5. Záhřebská - manželé Bradáčovi. Období před atentátem
Nápověda:

Lokalita: Záhřebská 558/6, Praha 2 - Vinohrady

Jak se sem dostanete: Cesta k další zastávce je delší, zato vede zajímavými místy.  Sejděte Vinohradskou kolem sadů Svatopluka Čecha, na rohu u Knihovny na Vinohradech přejděte doleva do Šumavské. Ve Slezské zahněte doprava. Projdete dolů kolem ZUŠ I. Hurníka a Vinohradské tržnice (pavilon).  Na křižovatce se Slezskou zahněte vlevo, projdete kolem školy stojící v místech někdejší Vinohradské synagogy až k Francouzské. Přejděte ji a jste u ústí Záhřebské ulice.  Doporučujeme však udělat pár kroků nahoru na roh Vinohradské a Jana Masaryka, kde si u pamětní desky s bustou na rodném domě připomenete generála Aloise Eliáše, významnou osobnost odboje. Pak se vraťte, vydejte se Záhřebskou dolů, projděte kolem fontány na prostorné křižovatce s Americkou a pokračujte stále rovně dolů. Cíl je až za křižovatkou s Londýnskou ulicí, po levé straně.  

Záhřebská - manželé Bradáčovi. Období před atentátem
6. Studničkova - Ústav soudního lékařství a kriminalistiky. Atentát
Nápověda:

Lokalita: Studničkova 2039/4, Praha 2 - Nové Město

Jak se sem dostanete: Pokračujte v původním směru, zabočte vpravo do Šafaříkovy ulice a dojdete na křižovatku s Bělehradskou. Přejděte ji vlevo a pokračujte ulicí Koubkova směrem k Fügnerovu náměstí. Podejděte podchodem pod oběma magistrálami (Legerova, Sokolská) a pokračujte kolem Urologické kliniky stále rovně do Apolinářské. Po levé straně minete Zemskou porodnici a přijdete na křižovatku s Viničnou (před kostelem sv. Apolináře). Rozhlédněte se - říká se zde na  Větrově, po pravé straně stojí sloup se sochou sv. Vojtěcha a v místech před kostelem stávala kdysi slavná hospoda Jedová chýše (místo ní zde stojí nový dům). Zabočte uličkou mezi domy vlevo a přijdete na kouzelné místo nad Albertovem, kde se nachází i amfiteátr. Sejdete dolů po schodech a jste na další zastávce. Na jednom z konců Studničkovy ulice, u Hlavova ústavu, kde hned zkraje sídlí ústav Ústav soudního lékařství a toxikologie, jak zní jeho současný název.

Studničkova - Ústav soudního lékařství a kriminalistiky. Atentát
7. Lumírova - Bautzovi a další. První chvíle po atentátu
Nápověda:

Lokalita: Lumírova 601/11, Praha 2 - Nusle

Jak se sem dostanete: Jděte ulicí Studničkova na druhý konec směrem ke hradbám. Minete po levé straně Albertovské schody a genetickou zahradu PřF UK. Zde máte dvě možnosti. Buď si udělat zajímavý výlet na hradby s mnoha schody nahoru a dolů a pokračovat vpravo parkem Folimanka k ulici Na Slupi. Pohodlnější je však jít hned doprava ulicí Horská až na konec. V ulici Na Slupi zahnete doleva a dojdete na Ostrčilovo náměstí. Zde zabočíte vpravo, podejdete podchodem pod tratí a budete stoupat ulicí Lumírova. Můžete si udělat malou odbočku vlevo do ulice Slavojova, která pokračuje jako Čiklova, připomenout si Aloise Václava Čikla a Otakara Batličku (Čiklova 7), vrátit se a stoupat Lumírovou až do místa, kde se zatáčí doleva. Právě zde je dům s pamětní deskou šesti obětem nacistické represe po Heydrichiádě. 

Lumírova - Bautzovi a další. První chvíle po atentátu
8. Benátská - Vladimír Krajina. Pomsta za atentát
Nápověda:

Lokalita: Benátská 433/2 (budova PřF UK), vchod: Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 433/16, Praha 2 - Nové Město

Jak se sem dostanete: Z Lumírovy se můžete vydat parkovou cestou Lumírovými sady zpět k Novému Městu. Projdete ulicí Neklanova, u křižovatky s ulicí Přemyslova zabočte vpravo a podejděte trať. V ulici Na Slupi se vydejte doleva. Projdete kolem kostela Zvěstování P. Marie Na trávníčku, dále kolem kostela P. Marie Sedmibolestné a kláštera Alžbětinek až ke křižovatce s ulicí Vyšehradská. Zde je vchod do botanické zahrady. Venkovní prostory jsou přístupné bezplatně, po většinu dne (10-18h, v létě i déle). Pamětní deska V. Krajiny je na jižním rohu budovy PřF UK, která je situována do Benátské ulice.  

Benátská - Vladimír Krajina. Pomsta za atentát
9. Gorazdova - Vladimír Petřek. Úkryt
Nápověda:

Lokalita: Gorazdova 356/3, Praha 2 - Nové Město

Jak se sem dostanete: Přejděte křižovatku s Vyšehradskou a vydejte se ulicí Trojická s kostelem Nejsvětější Trojice. Zabočte vpravo do ulice Pod Slovany. Dojdete na náměstí Pod Emauzy s pomníkem Praha svým vítězným synům, věnovaným legionářům z první světové války. Doporučujeme ohlédnutí směrem k Emauzům, ke kostelu s novodobými věžemi a kostelíku sv. Kosmy a Damiána. Pokračujte na Palackého náměstí kolem pomníku Františka Palackého a vejděte do Gorazdovy ulice. Po pár krocích najdete vlevo dům, který je cílem této předposlední zastávky. 

Gorazdova - Vladimír Petřek. Úkryt
10. Resslova - chrám sv. Cyrila a Metoděje. Boj v kryptě 
Nápověda:

Lokalita: chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 307/9a, Praha 2 - Nové Město

Jak se sem dostanete: Jděte dále Gorazdovou ulicí až do Resslovy, kde se vám otevře výhled na Jiráskovo náměstí s pomníkem Aloise Jiráska. Při pohledu vlevo směrem k Vltavě uvidíte Tančící dům, ale vy se vydáte doprava kolem kostela sv. Václava Na Zderaze k chrámu sv. Cyrila a Metoděje na protější straně Resslovy ulice. Než dojdete na poslední zastávku, všimněte si na domě pod chrámem s hospodou U Parašutistů pamětní desky manželům Jesenským. U chrámu jste na poslední zastávce, kde parašutisté svedli 18. června 1942 svůj poslední hrdinný boj. Je jim zde věnován Národní památník hrdinů Heydrichiády, ale připomíná je také pamětní deska nad oknem do krypty i pamětní kameny na rohu s Václavskou ulicí. V okolí jsou i další připomínky událost. Více najdete v tipech u popisu této zastávky.  

Resslova - chrám sv. Cyrila a Metoděje. Boj v kryptě 
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2