Jaroslav Foglar

Tuto hru jste již hrál(a)

Jaroslav Foglar (1907–1999) patří mezi nejčtenější autory literatury pro mládež. Proslavil se i jako dlouholetý vedoucí skautského oddílu Pražská Dvojka nebo vynalézavý muž přicházející se stále novými nápady. Ať už jako redaktor nakladatelství Melantrich, nebo v práci s oddílem. Mezi jeho nejznámější romány patří Hoši od Bobří řeky, Chata v jezerní kotlině, Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemná Řásnovka a další. Stál u zrodu časopisu Mladý hlasatel, tvořil seriál Rychlé šípy, založil čtenářské kluby, vymyslel lovení Bobříků, dlouhodobé hry i tzv. Krabičku poslední záchrany. Napsal o sobě knihu Život v poklusu. I z ní je patrné, jak úzce byl spjat s územím dnešní Prahy 2. Narodil se zde a s krátkou přestávkou žil a tvořil zhruba 70 let. Pojďme se projít po místech, kde Jaroslav Foglar žil a tvořil. Od rodného domu v Benátské ulici na Novém Městě, přes adresy v Nuslích, parky, kde rád psal, kolem domu v Korunní ulici na Vinohradech, kde žil až do roku 1978. Dojdeme až k místu jeho posledního pobytu na Žižkově. Přitom si přiblížíme zajímavosti ze života a tvorby člověka, který uchvacuje další a další generace mladých.

Informace o trase 

 • 10 zastávek (Nové Město, Nusle, Vinohrady, Žižkov)
 • Délka 7 km
 • Přibližná doba trvání: 2 hodiny
 • Na trase budete plnit úkoly dvojího typu:
  (A) odpovědi na otázky k navštívenému místu
  (B) úkoly k tématu života a díla Jaroslava Foglara

Hodnocení

 • Za správné odpovědi můžete získat až 100 bodů (10 na každé zastávce).
 • Za využití nápovědy budou strženy vždy 2 body.
 • Počet získaných bodů můžete sledovat průběžně. Je uveden i v závěrečném hodnocení po ukončení vaší hry.
 • Účastníci, kteří do 31. 12. 2023 získají 80 bodů a více, budou zařazeni do slosování o věcné ceny. Trasu však bude možno procházet i poté. 

Doporučujeme

 • Využijte informace z Encyklopedie Prahy 2. Přečtěte si hesla zobrazovaná k tématu Jaroslav Foglara projděte si životopis Jaroslava Foglara.
 • Prohlédněte si i informace na něž vedou odkazy v popisu jednotlivých zastávek na trase.

S chytrým telefonem nebo s papírem v ruce?

I papír lze užít jen jako pomůcku pro on-line účast ve hře.
V příloze sice najdete ke stažení dokument se zastávkami a otázkami, který si můžete vytisknout na cestu. Avšak s chytrým telefonem nebo s tabletem máte na cestě hned přístup k více informacím. Pokud půjdete přeci jen s papírem v ruce, doporučujeme: registrujte se třeba až po návratu a vyplňte své odpovědi doma u počítače. Proč? Dozvíte se více o zastávkách a zajímavostech v okolí, budete moci využít nápovědu, hned se dozvíte, zda vaše odpovědi jsou správné, kolik jste získali bodů a jak si stojíte v porovnání s ostatními účastníky. Pokud papírový formulář odevzdáte v infocentru Úřadu MČ Praha 2, máte šanci dozvědět se vaše výsledky až po ukončení soutěže.   

Máte raději mobilní aplikaci? Trasu naleznete i v nabídce společnosti Loxper mezi procházkami, které můžete projít bezplatně. 

Trasu připravila městská část Praha 2 ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara a společností Loxper.

Seznam a mapa herních bodů

Objevujte! Poznávejte! Bavte se!

2. Benátská - rodný dům
Nápověda:

Lokalita: Benátská 1712/3, Praha 2 – Nové Město (Podskalí)

Jak se sem dostanete:Karlova náměstí se vydáte dolů Vyšehradskou ulicí. Projdete mezi klášterem v Emauzích a kostelem sv. Jana Nepomuckého Na Skalce. Dojdete ke křižovatce pěti ulic, z nichž ta vlevo je Benátská. Můžete jet i jednu stanici tramvají na zastávku Botanická zahrada. Na druhém domě po levé straně najdete nade dveřmi pamětní desku upomínající, že se jedná o rodný dům Jaroslava Foglara.

Benátská - rodný dům
3. Sekaninova – bydliště malého Jaroslava
Nápověda:

Lokalita: Sekaninova 478/8, Praha 2 – Nusle

Jak se sem dostanete: Od křižovatky se vydejte ulicí Na Slupi dále směrem do Nuslí, podél tramvajové trati (můžete se i dvě stanice svézt). Minete barokní kostel Panny Marie Sedmibolestné s klášterem alžbětinek, o kus dále menší kostel Zvěstování Panny Marie Na trávníčku se štíhlou věží. U Ostrčilova náměstí, v místech, kde regulovaný potok Botič mizí pod zem, začíná Sekaninova ulice vedoucí podél potoka.

Sekaninova – bydliště malého Jaroslava
4. Svatoplukova – bydliště čerstvého školáka
Nápověda:

Lokalita: Svatoplukova 493/9, Praha 2 – Nusle

Jak se sem dostanete: Sekaninovou ulicí půjdete kousek dál. Proti proudu Botiče, s parkem Folimanka po levé ruce. Dojdete k Nuselskému mostu, pod nímž vede Svatoplukova ulice. Zabočte jí doprava a cíl najdete za křižovatkou s ulicí Oldřichova.

Svatoplukova – bydliště čerstvého školáka
5. Na Kleovce – inspirace a psaní
Nápověda:

Lokalita: Na Kleovce, Praha 2 - Vinohrady

Jak se sem dostanete: Přejděte mostek přes Botič a projděte parkem Folimanka kolem volnočasového areálu Jammertal a cestou nad sportovní halou USK do ulice Pod Karlovem. Projdete kolem krytu Folimanka do Bělehradské ulice. Přejděte na protější stranu a průchodem v domě zahněte vlevo. Ulicí Pod Zvonařkou, kde po levé ruce minete stavbu roubenky, dojdete k Nuselským schodům u kaple sv. Rodiny. Vydejte se po schodech vzhůru a po několika metrech odbočte na cestu vedoucí nad ústím železničního tunelu, která vás dovede do ulice Na Kleovce.

Na Kleovce – inspirace a psaní
6. Havlíčkovy sady - inspirace a psaní
Nápověda:

Lokalita: Havlíčkovy sady, lavička J. Foglara na hřišti U Štiky

Jak se sem dostanete: Z ulice Na Kleovce půjdete po svazích nad Botičem, kde se dříve pěstovalo víno a byla zde řada viničních usedlostí. Vydejte se Peruckou ulicí mírně do kopce. Ulice má název po bývalé viniční usedlosti a vile. Minete další bývalou usedlost Vondračka a na začátku parku Perucká stráň zahněte dolů. Poté se dejte doleva po cestě. Brankou projdete do Havlíčkových sadů, pokračujte stále dál cestou pod vinicí, která jako jediná zůstala do dnešních časů.  Po pravé ruce minete budovu Dolní Landhausky (opět bývalá usedlost) a dojdete na dětské hřiště U Štiky.

Havlíčkovy sady - inspirace a psaní
7. Záhřebská - Ježek v kleci
Nápověda:

Lokalita: Záhřebská 33, Praha 2 - Vinohrady

Jak se sem dostanete: Vydejte se vzhůru podél vinice, podél Sklepu Grébovka na terasu v horní části parku. Projděte kolem Gröbeho vily. Doporučujeme odbočit vlevo k umělé jeskyni Grotta (nevycházet z parku do Rybalkovy ulice). Z parku vyjdete bránou v ulici U Havlíčkových sadů, pokračujte ulicemi Koperníkova a Americká. Projdete kolem domu Americká 3, kde bývala továrna na optické měřící přístroje bratří Fričů. Dojdete až na křižovatku s ulicí Záhřebská, uprostřed níž stojí fontána. Zahněte doprava a po pár metrech jste na další zastávce.

Záhřebská - Ježek v kleci
8. Korunní – Jestřábova vinohradská adresa
Nápověda:

Lokalita: Korunní 732/16, Praha 2 – Vinohrady

Jak se sem dostanete: Záhřebskou ulicí jděte vzhůru. Přejděte Francouzskou a na druhé straně pokračujte ulicí Sázavská. U křižovatky s Moravskou procházíte kolem školní budovy. Avšak dříve zde stávala mohutná Vinohradská synagoga, která byla při náletu v roce 1945 poškozena a později stržena. Všimněte si pamětních desek věnovaných synagoze, ale i vychovatelce Haně Epsteinové. Nedaleko v Moravské je jiná školní budova, kde dříve Foglar dokončil chlapeckou měšťanku, která se sem za jeho studií přestěhovala ze Slezské.  Sázavskou dojděte až na křižovatku s Korunní a zabočte doprava. Hned za rohem najdete dům s pamětní deskou na Jaroslava Foglara.

Korunní – Jestřábova vinohradská adresa
9. Slezská, Vinohradská – vinohradská škola
Nápověda:

Lokalita: Školní budova Slezská 920/21, Vinohradská 920/54
pozn.: dříve obecná a měšťanská škola, později ZŠ K. V. Raise, dnes Základní umělecká škola I. Hurníka, Dům dětí a mládeže Praha 2 a další školská zařízení

Jak se sem dostanete: Pokračujte ulicí Korunní vzhůru a hned na první křižovatce s Budečskou zahněte doprava. Projdete kolem domu Budečská 741/26, který stojí na místě bývalého výletního hostince Kravín. Ve Slezské zahněte doprava. Před křižovatkou s ulicí Šumavská stojí na levé straně, na okraji sadů Svatopluka Čecha, velká školní budova. Dříve to byla škola K. V. Raise, avšak dnes zde sídlí jiná vzdělávací zařízení. Ta je další zastávkou.

Slezská, Vinohradská – vinohradská škola
10. Riegrovy sady - inspirace a psaní
Nápověda:

Lokalita: Riegrovy sady, lavička J. Foglara na hřišti U Draka

Jak se sem dostanete: Přejděte Vinohradskou třídu a vstupte do ulice Třebízského. Na rohu vpravo si všimněte Knihovny na Vinohradech. Pokračujte vzhůru a za Polskou ulicí již začínají Riegrovy sady. Nezahněte k sokolovně, ale pokračujte dále vzhůru do parku. Mezi restaurací a Chopinovou ulicí pak najdete hřiště U Draka, kde je lavička Jaroslava Foglara. Zde je předposlední zastávka. Nicméně, doporučujeme, pak sejít dolů směrem k bráně do ulice Vozová. Tam najdete tzv. Ptačí obelisk. Právě o něm se Foglar zmiňuje v souvislosti s „psacím místem“ v Riegrových sadech.

Riegrovy sady - inspirace a psaní
11. Křišťanova – poslední bydliště
Nápověda:

Lokalita: Křišťanova 817/18, Praha 3 - Žižkov

Jak se sem dostanete: Od hřiště U Draka nebo z Chopinovy ulice se vydejte ulicí Na Švihance, zahněte vpravo do Slavíkovy (ta tvoří hranici mezi Vinohrady a Žižkovem). Poté jděte opět vlevo ulicí Zvonařova, přes Škroupovo námětí do Mahlerových sadů s Žižkovským vysílačem. Pokračujte Ondříčkovou ulicí, na Žižkově náměstí zahněte vpravo a po pár krocích narazíte na Křišťanovu ulici. Tou pokračujte dál směrem Olšanským hřbitovům. V posledním bloku na pravé straně najdete dům Křišťanova 817/18 s pamětní deskou pro Jaroslava Foglara. Zde je poslední zastávka naší trasy.

Křišťanova – poslední bydliště
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2