Orientační běh o Pohár svaté Ludmily

1. 7. 2021

Pro příznivce sportu a orientačního běhu jsme připravili orientační běh O pohár sv. Ludmily. Bude se konat 5. září v Havlíčkových sadech. Zdejší vinice je jednou z připomínek odkazu kněžny, která je nejen patronkou České země, ale i vinařů. Běh je jednou z akcí Roku sv. Ludmily k výročí 1100 let a je tematicky propojen s venkovní hrou. Kromě zaběhnutí klasické trati na čas budou účastníci plnit úkol v podobě kvízu s tematickými otázkami. Vítězní účastníci budou odměněni věcnými cenami. Nejste zkušenými orientačními běžci? Nevadí, přijďte si tuto oblíbenou disciplínu alespoň vyzkoušet.

Doporučujeme: Poznáváte rádi i při vycházkách s mapou? Zveme vás i na venkovní hru Putování Prahou 2 za kněžnou Ludmilou, které se můžete zúčastnit od 18. srpna do 30. září.

zde -> KONEČNÉ VÝSLEDKY  

Kvíz k orientačnímu běhu - https://putovani.praha2.cz/node/353/orientacni-beh/orientace. Do kolonky zapište své registrační číslo. Pokud nejste členy svazu, registrační číslo Vám bude přiděleno. Najdete v přihláškách prvním sloupci ve tvaru např. 0050001

Propozice orientačního běhu - POKYNY A PODROBNÉ PŘEDZÁVODNÍ INFORMACE V ODKAZDU ZDE

Přihláška do závodu

Datum konání: Neděle 05.09.2021
Pořádající subjekt: Městská část Praha 2, ATPK Group s.r.o. – Power trénink
Centrum závodu: Travnatá plocha v parku Havlíčkovy Sady, před vilou Gröbovka
Typ závodu: Sprint, intervalový start

Princip závodu

Závode je připraven dle platným norem vydaný ČSOS.
Na startu závodník obdrží mapu, na které jsou vyznačený kontroly, kterými musí závodník projít v přesném pořadí. Postup mezi kontrolami si volí závodník sám. Pro potvrzení průchodu kontrolou bude použit elektronický systém Sportident, tj. kontaktní čipy a krabičky. Pořadí určuje nejrychlejší čas. Závodník musí projít všechny kontroly

Více o orientačním běhu se můžete dočíst na https://zacitorientak.cz/

Svatoludmilský kvíz

POZOR!
Závod se koná v rámci akce Putování s Kněžnou Ludmilou, což je akce pořádaná Městskou částí Praha 2 v rámci výročí oslav úmrtí Sv. Ludmily.

Pro kategorie pro veřejnost je připraven kvíz k tématu Sv. Ludmily, který je povinnou součástí závodu. Po absolvování tratě, je každý závodník z kategorie pro veřejnost povinný vyplnit tento kvíz. Za každou špatnou odpověď, se závodníkovi přičítá +30sek. k jeho závodnímu času.

Pro tréninkové tratě je kvíz DOBROVOLNÝ a není započítán do jeho výsledků

Kategorie

Tréninkové tratě:

Závodní - tréninková: Tréninková trat pro registrované orientační běžce

Kategorie pro veřejnost:

Mládež (do 15let): Vhodná pro mládež do 15 let, bez zkušenosti s OB
Dospělí (16 – 55let): Vhodná pro jakéhokoliv dospělého jedince bez zkušenosti s OB
Veteráni (55+ let): Vhodná pro starší jedince bez zkušenosti s OB
Rodinná: Vhodná pro rodiny, lze startovat více členů najednou, vhodné i pro kočárky či vozíčky

Mapa

Havlíčkovy sady
Stav – červenec 2021, rozměry 210x300mm
měřítko 1:4000
e = 2 m
Použitý mapový klíč ISSProM 
Autor mapy: Přemysl Prášek
mapa nebude vodovzdorně upravena, v případě nepříznivé předpovědi počasí bude případná úprava vodovzdornosti mapy upřesněna v pokynech.

Terén

Městský park se smíšeným povrchem, velké množství detailů. Značné převýšení.

Omezení běžecké obuvy

Zákaz použití bot s hřeby. Doporučujeme boty se špunty

Řazení

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.

Čipy jsou automaticky zapůjčovány pouze pro kategorie pro veřejnost. Pro tréninkovou kategorie se čipy nezapůjčují!

Popisy kontrol

Budou k dispozici na shromaždišti k volnému odběru i se slovním popiskem

Prezentace, shromaždiště

Prezentace na shromaždišti od 9 .00 do 11:00.
Shromaždiště: volnočasové hřiště za vchodem z ulice Rybalkova - https://mapy.cz/s/comudafujo 

Start

Start od 10:00 dle přiděleného startovacího času  volný start na krabičku. Tj. startovat lze kdykoliv od času 10:00 - 11:45.

Přihlášky 

Do soboty 04.09.2021 do 23:59:59 11:59:59 pomocí el. přihláškového systému ORIS, pomocí jednorázové přihlášky v systému ORIS (návod v odkazu). Ve výjimečném případě se lze přihlásit na email pk.prasek@seznam.cz (rozhodující je datum doručení přihlášky). Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).

Přihláška do závodu

Ochrana osobních údajů 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých přihlašovacích údajů a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS

Fotografování

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Informace

Přemysl Prášek, email: pk.prasek@seznam.cz, tel: 605 305 943
Putovani.praha2.cz

Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2
Zahrajte si i v Encyklopedii Prahy 2